Publicerad: 10 juli 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Lokala styrelser med elevmajoritet inom gymnasiesko- lan och den kommunala vuxenutbildningen m mKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Heidrun Kellner Irene Reuterfors-Mattsson
  • Löpnummer/utgåva
    1997:119

Sidfot