Publicerad: 4 juli 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Ramavtal för "Basfordon för samhällets räddningstjänst Bas 1, 2 och 3/4x4/Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Brandingenjör Bo Jönebratt
  • Löpnummer/utgåva
    1997:114

Sidfot