Publicerad: 9 december 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag: Rapport nr 5 – Förändrat ägande?Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ted Lindqvist Avdelning/sektion: Gatu- och fastighetssektionen Externmedverkan: Ulf Strömquist mfl, Temaplan AB
  • Löpnummer/utgåva
    1998:199

Sidfot