Publicerad: 12 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens beslut 1998 nr 103 om överenskommelse träffats om garantipension, nu fråga om rättegångshinderCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Lind
  • Löpnummer/utgåva
    1998:181

Sidfot