Publicerad: 21 januari 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 144 om grund förelegat för avskedande av vårdare på kommunalt hem för ut- vecklingsstörda under åberopande av påstående om stölder.Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1998:15

Sidfot