Publicerad: 11 februari 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 148 angående frågan om en kommunal förvaltningschef intagit en företagsledande eller därmed jämförlig ställning i den mening som avses i 1 § andra stycket LASCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:26

Sidfot