Publicerad: 8 maj 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 13 angående frågan om det förelegat saklig grund för uppsägning av ekonomi- biträde på grund av nedsatt arbetsförmågaCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:67

Sidfot