Publicerad: 11 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 82 om grund för avskedande av arbetstagare som medverkat till att bl.a. utrustning från sjukhus frånhänts arbetsgivaren samt tolkning av bestämmelserna i §§ 10 och 20 AB 95 om avstängning respektive lön vid avstängningCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1998:141

Sidfot