Publicerad: 20 oktober 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 98 angående frågan om grund förelegat för avskedande av en ingenjör med anledning av dennes privata affärsförbindelserCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tom Höglund
  • Löpnummer/utgåva
    1998:164

Sidfot