Publicerad: 15 januari 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Bevara eller gallra? - Råd för den kommunala miljö- och hälsoskyddsverksamhetenCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per Matsson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:10

Sidfot