Publicerad: 8 april 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Bostadspolitik för hållbar utveckling. Regeringens pro- position 1997/98:119. Bostadsprojekt inom Kommun- förbundet.Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Rolf A Karlson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:54

Sidfot