Publicerad: 18 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Föreslagna ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU)

Sammanfattning/Abstract

Brödtext

Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    1998:150

Sidfot