Publicerad: 28 januari 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Miljö- och hälsoskydd i kommunerna – en enkät- undersökningCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ann-Sofie Eriksson Linda Fidjeland Avdelning/sektion: Plan
  • Löpnummer/utgåva
    1998:19

Sidfot