Publicerad: 17 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 98 – med 20 SACO-organisationerCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Hörding
  • Löpnummer/utgåva
    1998:93

Sidfot