Publicerad: 11 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Regional tillväxt - för arbete och välfärd Regeringens proposition 1997/98:62Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johan Carlström
  • Löpnummer/utgåva
    1998:36

Sidfot