Publicerad: 29 april 1998

Cirkulär - viktig information från SKL

Sammanställning av finansiell enkät 1997



Cirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Lennartsson
  • Löpnummer/utgåva
    1998:60

Sidfot