Publicerad: 7 oktober 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Allmän fastighetstaxering av hyreshusenheter, industri- enheter inklusive elproduktionsenheter och specialen- heter år 2000 – AFT 00Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Skatteexpert Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1999:120

Sidfot