Publicerad: 28 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 121 angående frågan om viss verksamhet som bedrevs av den statliga lantmäte- rimyndigheten gått över till kommunen i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagenCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Johansson Anna Lind
  • Löpnummer/utgåva
    1999:15

Sidfot