Publicerad: 26 maj 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 27 angående om en ar- betsgivare haft rätt att förbjuda en bisysslaCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tom Höglund
  • Löpnummer/utgåva
    1999:74

Sidfot