Publicerad: 31 maj 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 51 angående fråga om en gravid arbetstagare haft rätt till bibehållna anställ- ningsförmåner i form av tillägg för obekväm arbetstid vid omplacering enligt föräldraledighetslagenCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1999:75

Sidfot