Publicerad: 2 december 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Bevara eller gallra? - Allmänna råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende. Tredje omarbe- tade och utökade upplaganCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eiler Engberg
  • Löpnummer/utgåva
    1999:147

Sidfot