Publicerad: 9 februari 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Försäkringsskyddet för deltagare i arbetsmarknadspoli- tiska åtgärder som inte innebär anställningCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    1999:30

Sidfot