Publicerad: 19 november 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Hyreshöjning fr.o.m. 2000-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ylva Nordling Kroon Ted Lindqvist Avdelning/sektion: Gatu- och fastighetssektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1999:140

Sidfot