Publicerad: 16 februari 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Inbjudan till ett utvecklingsprogram om strategiska abetsgivarfrågorCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Brodin Birger Eriksson
  • Löpnummer/utgåva
    1999:33

Sidfot