Publicerad: 27 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Miljö- och bostadsanpassning samt utvecklingsstimule- rande åtgärder och hjälpmedel i hem- och förskolemil- jön för synskadade barn.Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander
  • Löpnummer/utgåva
    1999:21

Sidfot