Publicerad: 19 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. – underlag för lokala bedömningar är ersatt av 12:53.

Visa det här daterade cirkuläret

Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. – underlag för lokala bedömningarKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Germund Persson
  • Löpnummer/utgåva
    1999:16

Sidfot