Publicerad: 5 februari 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om ändring i §§ 22a och 35 i försäk- ringsvillkoren för TFA-KL.Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Cajsa Linder
  • Löpnummer/utgåva
    1999:28

Sidfot