Publicerad: 15 april 1999

Cirkulär - viktig information från SKL

Upphandling och reglerna om arbetstagares rättigheter vid driftentreprenader



Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hans Ekman Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1999:58

Sidfot