Publicerad: 17 april 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Allvarliga arbetsskador i Sverige 1996-97Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Cajsa Linder
  • Löpnummer/utgåva
    2000:44

Sidfot