Publicerad: 23 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 17 angående frågan om saklig grund förelegat för att säga upp en anställd vid en flygplats som efter säkerhetsprövning bedömts olämplig från säkerhets- synpunktCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tom Höglund
  • Löpnummer/utgåva
    2000:60

Sidfot