Publicerad: 10 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 26 angående säsong- anställds företrädesrätt till en tillsvidareanställningCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Nordström
  • Löpnummer/utgåva
    2000:59

Sidfot