Publicerad: 17 november 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Avgiftsbefrielseförsäkringen - förtidspension och sjukbidrag första halvåret 1998 m.m.Cirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Åsa Hollmén
  • Löpnummer/utgåva
    2000:121

Sidfot