Publicerad: 14 januari 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Definitiv kostnadsutjämning för bidragsåret 2000 m.m.Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Herman Crespin
  • Löpnummer/utgåva
    2000:11

Sidfot