Publicerad: 4 april 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskorCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Blom Bokliden
  • Löpnummer/utgåva
    2000:40

Sidfot