Publicerad: 4 juli 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Ny bestämmelse om att god ortnamnssed ska iakttas vid kommunal verksamhet införd i kulturminneslagen



Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Lundberg
  • Löpnummer/utgåva
    2000:82

Sidfot