Publicerad: 16 maj 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Översikt kring ett antal frågeställningar med anledning av PFA 98Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Cajsa Linder
  • Löpnummer/utgåva
    2000:52

Sidfot