Publicerad: 27 januari 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Teknikprogrammet, nytt nationellt program i gymnasie- skolan fr.o.m. höstterminen år 2000Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    2000:15

Sidfot