Publicerad: 10 april 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Två skrifter från förbundet: ”Familjerådslag för unga som begått brott” samt ”Kontaktperson/familj/vänner 2000 – en insats enl SoL”Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Löpnummer/utgåva
    2000:42

Sidfot