Publicerad: 6 mars 2001

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade - uppföljning är ersatt av 2001:135.

Visa det här daterade cirkuläret

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade - uppföljningKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Leif Klingensjö Ann Hedberg
  • Löpnummer/utgåva
    2000:135

Sidfot