Publicerad: 3 juli 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Vårdkommissionens avsiktsförklaring - vad händer beträf- fande deltidsarbetslöshet och timanställningar?Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roland Olofsson, Förhandlingssektionen Kerstin Ahlsén, Sektionen för äldreomsorg- och sjukvård Eva Palmheden-Kalms, Utredningssektionen Lars-Ove Brander, Arbetsgivarpolitiska sektionen
  • Löpnummer/utgåva
    2000:80

Sidfot