Publicerad: 18 augusti 2000

Cirkulär - viktig information från SKL

Växtkraft Mål 3 stimulerar kompetensutveckling och rekryte- ringCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hans Granqvist Vivi Jacobson-Libietis
  • Löpnummer/utgåva
    2000:89

Sidfot