Publicerad: 16 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2000 nr 111 om uppsägning av lärare för misskötsamhet som haft sin grund i alkoholmissbrukCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2001:14

Sidfot