Publicerad: 29 maj 2001

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2001 nr 47 angående fråga om kollek- tivavtalsbrott vid avstängning och förflyttning av en lärareCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2001:61

Sidfot