Publicerad: 13 februari 2001

Cirkulär - viktig information från SKL

Förteckning över kommunala Invandrarbyråer och Flykting- samordnare 2001Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:22

Sidfot