Publicerad: 5 april 2001

Cirkulär - viktig information från SKL

Interimistisk Överenskommelse om lön - IntÖ 01 - ingående i kommande kollektivavtal ÖLA 01 med AkademikerAlliansenKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Hörding
  • Löpnummer/utgåva
    2001:44

Sidfot