Publicerad: 15 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKL

Lagen om offentlig upphandling (skadeståndstalan vid otillåten direktupphandling och vid avbruten upphandling)Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm, Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    2001:13

Sidfot