Publicerad: 26 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKL

Normalavtal om samverkan avseende uppbyggnad, ajourhåll- ning och nyttjande av nationell digital registerkarta (NDRK) i kommuner där fastighetsbildningen är kommunalCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Ekengren
  • Löpnummer/utgåva
    2001:82

Sidfot