Publicerad: 1 oktober 2001

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om förlängd giltighet och därefter upphö- rande av villkor för arvodesanställda läkare – LÄA 98Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:115

Sidfot