Publicerad: 20 september 2001

Cirkulär - viktig information från SKL

Personal- och Kompetensförsörjningsprojektet ”Ett bättre jobb”Cirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mona Nettelman, Gunnar Anderzon
  • Löpnummer/utgåva
    2001:105

Sidfot