Publicerad: 26 mars 2002

Cirkulär - viktig information från SKL

Ändrade bestämmelser för fristående grundskolor och fri- stående gymnasieskolor m.m.Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe Eva-Lena Arefäll
  • Löpnummer/utgåva
    2002:36

Sidfot